Grundejerforeningen Strandvangen blev stiftet i 1971 og dækker området Lerager og Stenager.

I skrivende stund består vores foreningen af 117 matrikler, som alle er fordelt på parcelhuse.

Alle grundejere på Stenager eller Lerager er automatisk medlem af grundejerforeningen Strandvangen.
Medlemsskabet er obligatorisk jvf. vedtægterne for området.

Alle beboere bedes gøre sig bekendt med områdets lokalplan, foreningens vedtægter samt ordensreglerne for fællesarealerne.

Alle informationer og dokumenter kan findes her på siden.