Referat fra generalforsamling 2024

Det fulde referatet fra generalforsamlingen 2024 er nu tilgængelig under “Referater“. Dertil kommer at vi har lagt DSB info op og DSB underskriftsblad, på opfordring til generalforsamlingen. Ved ønske om at støtte via underskrift kan info omkring dette findes i referatet. Referatet vil blive omdelt i løbet af den kommende uge. Ved spørgsmål kan man …

Opsummering på generalforsamlingen 2024

En kort opsummering på generalforsamlingen. Referat bliver udsendt i løbet af maj måned. Til generalforsamlingen var der 5 beslutningsforeslag. Forslag 1-4 vedrørende ændringer af vedtægterne Forslag 5 vedrørende den verserende DSB anlægs Alle 5 forslag blev vedtaget på generalforsamlingen. Under punktet “eventuelt” blev DSB sagen yderlig debatteret. De fremmødte opfordrede bestyrelsen til annoncere begivenheder på …