Referat fra generalforsamling 2024

Det fulde referatet fra generalforsamlingen 2024 er nu tilgængelig under “Referater“. Dertil kommer at vi har lagt DSB info op og DSB underskriftsblad, på opfordring til generalforsamlingen. Ved ønske om at støtte via underskrift kan info omkring dette findes i referatet. Referatet vil blive omdelt i løbet af den kommende uge. Ved spørgsmål kan man …

Opsummering på generalforsamlingen 2024

En kort opsummering på generalforsamlingen. Referat bliver udsendt i løbet af maj måned. Til generalforsamlingen var der 5 beslutningsforeslag. Forslag 1-4 vedrørende ændringer af vedtægterne Forslag 5 vedrørende den verserende DSB anlægs Alle 5 forslag blev vedtaget på generalforsamlingen. Under punktet “eventuelt” blev DSB sagen yderlig debatteret. De fremmødte opfordrede bestyrelsen til annoncere begivenheder på …

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 30. april 2024. kl. 19.30 Kantinen Ådalens skole Kornvænget 4 Foreløbig dagsorden A. Valg af dirigent B. Valg af referent C. Protokol. Beretning foreningens virksomhed i det forløbne år. D. Regnskab – Regnskab for året 2023 og budget 2024 – bliver vedlagt endelig indkaldelse E. Indkomne forslag Bestyrelsen vil fremsætte en række forslag …

Bestyrelsesmøde 15Jun2023

Kære medlemmer, Nu har bestyrelsen afholdt årets første officielle bestyrelsesmøde med følgende agenda: Bestyrelsen havde et godt møde og en god dialog omkring alle emner på agendaen, denne fortsættes på den næste kommende møde den 14Sep2023. Mvh Bestyrelsen