Opsummering på generalforsamlingen 2024

En kort opsummering på generalforsamlingen. Referat bliver udsendt i løbet af maj måned.

Til generalforsamlingen var der 5 beslutningsforeslag.

Forslag 1-4 vedrørende ændringer af vedtægterne

Forslag 5 vedrørende den verserende DSB anlægs

Alle 5 forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

Under punktet “eventuelt” blev DSB sagen yderlig debatteret.

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til annoncere begivenheder på facebook gruppen Gf-Strandvangen.

Bestyrelsen opfordrer alle der måtte have noget på sinde, at benytte e-mail adressen gf-strandvangen@outlook.dk ,da bestyrelsen ikke har sit virke gennem sociale medier.