Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 30. april 2024. kl. 19.30 Kantinen Ådalens skole Kornvænget 4 Foreløbig dagsorden A. Valg af dirigent B. Valg af referent C. Protokol. Beretning foreningens virksomhed i det forløbne år. D. Regnskab – Regnskab for året 2023 og budget 2024 – bliver vedlagt endelig indkaldelse E. Indkomne forslag Bestyrelsen vil fremsætte en række forslag …

Bestyrelsesmøde 15Jun2023

Kære medlemmer, Nu har bestyrelsen afholdt årets første officielle bestyrelsesmøde med følgende agenda: Bestyrelsen havde et godt møde og en god dialog omkring alle emner på agendaen, denne fortsættes på den næste kommende møde den 14Sep2023. Mvh Bestyrelsen