Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 30. april 2024. kl. 19.30

Kantinen Ådalens skole Kornvænget 4

Foreløbig dagsorden

A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Protokol. Beretning foreningens virksomhed i det forløbne år.

D. Regnskab Regnskab for året 2023 og budget 2024 – bliver vedlagt endelig indkaldelse

E. Indkomne forslag

Bestyrelsen vil fremsætte en række forslag til opdateringer og tillæg til vedtægterne – Vil blive uddybet

Bestyrelsen vil fremsætte forsalg omkring foreningens standpunkt i den verserende DSB Anlægs debat – Vil blive uddybet

F. Fastsættelse af næste års kontingent

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Nuværende bestyrelse:

(2023-2025) Formand Aslak S. Søgaard, Lerager 32

(2023-2025) Næstformand Casper Johansen, Stenager 10

(2022-2024) Kasserer Stefan Valbjørn, Lerager 25 På valg, genopstiller

(2022-2024) Bestyrelsesmedlem Nicolai Mass, Stenager 20 – På valg, genopstiller

(2023-2025) Bestyrelsesmedlem Anders Christiansen, Lerager 46

H. Valg af 2 suppleanter

Nuværende suppleanter:

Christopher Munns, Lerager 17 – På valg

I. Valg af revisor og revisorsuppleant

(2022-2023) Henrik Krause Lerager 27 – På valg

(2022-2023) Bjarne Jensen Lerager 18 – På valg

J. Eventuelt – alt kan drøftes, men intet kan besluttes.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21. april 2024. Disse kan afleveres

til formanden Aslak S. Søgaard Lerager 32 eller på mail GF-Strandvangen@outlook.dk

På bestyrelsens vegne.

Formand Aslak S. Søgaard