Opdatering til GF Standvangen – DSB

Kære medlem, 

I den seneste tid har der været en del skriverier på tværs af forskellige medier omkring en potentiel etablering af et DSB værksted i Frederikssund syd. 

Dette er noget vi som bestyrelse tager alvorligt, og vi har arbejdet på at finde hoved og hale i det hele for at kunne tage kontakt til jer medlemmer, derfor vil der være et punkt omkring dette emne på den kommende generalforsamling for at afstemme foreningens standpunkt og derved gøre det muligt for bestyrelsen at agere på vegne af foreningen. 

Vi arbejder også på at fremskaffe så meget dokumentation på som muligt og følger dialogen tæt og vi prøver at afdække om/hvordan parceller i foreningen er berørt for at kunne agere på bedste vis for foreningen. 

Vi er også i gang med at tage kontakt til de omkringliggende grundejerforeninger for at få deres viden og synspunkter og potentielt i fremtiden kunne stå sammen med afhængigt af udfaldet på den kommende generalforsamling. 

Indtil generalforsamlingen finder sted anbefaler vi at hvert medlem tager stilling til denne situation. Der er mulighed for at yde støtte til de omkringliggende grundejerforeningers igangværende aktiviteter ved at underskrive en borgersammenslutning for nej via dette link: https://www.skrivunder.net/bevar_sydbyen_i_frederikssund_-_nej_til_dsb_baneterra

Ved spørgsmål eller kommentarer kan bestyrelsen træffes via foreningens mail: GF-Strandvangen@outlook.dk.

Mvh 

Bestyrelsen